Back to Marketplace
  • (R)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane

    CAS Number: 66228-31-7

  • EINECS No: 627-512-2

  • Molecular Formula: C6H15N

  • Molecular Weight: 101.193 g/mol

  • Synonyms: (2R)-3,3-dimethylbutan-2-amine

  • Description: (R)-3,3-Dimethyl-2-aminobutane is a stimulant drug of the xanthine chemical class, and its chemical formula C6H15N.

Suppliers: 9